TARIEVEN

Ons kantoor staat zowel ondernemers als particulieren bij. Het basisuurtarief bedraagt € 175,00 per uur. Al naar gelang uw draagkracht of de complexiteit van de zaak kan er in onderling overleg een ander uurtarief worden afgesproken.

RECHTSBIJSTANDVERZKERING

Indien u een rechtsbijstandverzekering hebt, kan worden gekeken of de kosten via uw rechtsbijstandverzekering kunnen worden vergoed.

GESUBSIDIEERDE RECHTSBIJSTAND

Als uw inkomen niet zo hoog is, kunt u, als u aan de voorwaarden voldoet, in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Als u onder de regeling valt, kunnen wij een aanvraag voor u indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand. U betaalt dan alleen een door de Raad voor Rechtsbijstand bepaalde eigen bijdrage op basis van de hoogte van uw inkomen en griffierechten (de kosten voor het voeren van een gerechtelijke procedure). Valt u niet onder deze regeling, dan kan er in onderling overleg een uurtarief worden afgesproken. Om te kunnen nagaan of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand kunt u de website van de Raad voor Rechtsbijstand raadplegen.

–       verwijzing website Raad voor Rechtsbijstand www.rvr.org

STUDENTENTARIEF

Voor studenten hebben wij een vast laag tarief.